DOLAR: 6.53 TL
EURO: 7.23 TL

Hazreti Ali ve Hazreti

5 ay önce
120 kez görüntülendi

 

Hazreti Ali ve Hazreti Ömer Peygamber Efendimizin Hakk’a vuslatının ardından vasiyetini yerine getirmek üzere yola koyulur. Ashabım yıldızları da Rasulullah Efendimizin hırkasını kendisine bırakacak kadar önemsediği veyselkarani Hazretleri’nin kim olduğunu merak ederler. Nihayet ashabın yıldızları Karen de tefekkür ve şükür halinde bulurlar bu müjdeli hak aşığın ı Hazreti Ömer ve Hazreti Ali Efendimiz. Üveys hırkamı alıp giysin ümmetime dua etsin şefaat kılsın. Diyen Peygamberimizin bu övgü dolu sözleri ile beraber hırkayı şerifi kendisine verirler. Kendisini dünya gözüyle bir kerecik görebilmek arzusuyla günler gecelerce gözyaşı döken Veysel Karani Hazretleri için bundan daha büyük bir Saadet yoktur. Tek Allah’a inandığından herkesin hor ve hakir gördüğü deli divane saydığı o veyselkarani Gönlündeki Allah ve Muhammet aşkın ve annesine olan hürmetinden dolayı. Alemlerin Sultanı Allah rasulünün hırkai Şerif ile mükafatlandırılır. Hırkaişerif’in kendisine verilmesinden sonra Karen de büyük ilgi ve alaka görmeye başlayan Veysel Karani’nin. Bir an olsun sözünden çıkmadığı annesi de hakka yürür.

—+—-_————+ Hem bana canın acısı hem de Karen dilleri ne alakası veyselkarani Hazretleri’nin buradan ayrılmasına sebep olur. Uzun ve yorucu bir yolculuğun sonunda şu Fi yerleşir. Ve ise karar şu Fe’de kendi halinde bir hayat sürmeye başlar bu sırada sıffin Savaşı baş gösterir. Hazreti Ali’nin halifeliği sırasında iki Müslüman grup arasında çıkan bu savaşta Hazreti Ali safında savaşa katılmak üzere Medine’ye gider. Yaşı bir hayli ilerlemesine rağmen veyselkarani Hazretleri savaş meydanında en ön saflarda dır. Sanki şehadete arzular gibidir bu savaşta da pek çok da ashap ve tabiin şehid olur. Veysel Karani Hazretleri de bu Şehitler arasındadır. Altı yüz elli yedi senesinde Fırat Nehri kenarında yüz dört yaşında şehadet şerbetini içer bu gün Yemen’ın Şam’da Siirt’te türbeleri bulunmaktadır. Yüce Allah Bakara Suresi yüz elli dördüncüayeti kerimede. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin bilakis onlar deli diyorlar lakin siz anlayamazsınız buyurur. Bu mu. Veyselkarani Hazretleri ayeti kerimede zikredilen o diriler zümresine katılarak hakka kavuşmuş. Ve yüzyıllardır bu üç makamda da bu inançla ziyaret edilmiştir. Veyselkarani Hazretlerinin asıl adı olan ü ve iş. Belli bir yola mensub olmadan Yüce Allah’ın iddia ettiği ve uy aracılığıyla velayet basamaklarına ulaşan bu anlamına gelmektedir. Bu sebeple halk arasında bu büyük tabiinden feyiz alanlara üveysi’ye gelmiştir. Peygamberimizi görmediği halde ondan feyz alması tasavvufta üveysi’lik namı ile bir makam oluşturulmuştur. Sanlar olanlara. Uzun ve meşakkatli bir ömür süren veyselkarani Hazretleri pek çok sahabi iyi yetişmiş ve onlarla sohbet etme imkanı bulmuştur. Rasulullah Efendimizin kendisine görmeden seven bu dostunu sahabe şefkatle ve muhabbetle sarmıştır. Zira Rasulullah Efendimiz o dost aşı hakkında şöyle buyurmuştur. Size Yemen’den ü ve istenilen bir adam gelecek. Yemen’de bir annesinden başka kimse bırakmıyor. Kendisinin de beyazlık vardı Allaha dua etti ve onu kendisinden giderdik yalnız bir Dinar veya dirhem yere kadar kaldı. Gururla elinde asası okuma dalında beynin’inde hırkası deve yününden asla hata gelmez onun dilinden. Yemen illerinde Veysel Karahan. Ha ha. Görmeden de iman edenlerin ilkinden olan Veysel Karani Hazretleri tefekkür ve Takva sahibidir. Çok ibadet eder az konuşur ve vaktini insanlardan uzak geçirir sahabe’nin anlatımına göre sabahlara kadar rüku ve secdede kalır. Her anını kuran ve sünnetleri dolandırarak dualar eder iş lik lik lik lik beklendigi’di. İşte bu tefekkür dolu hayatı ve menkıbeleri yüzyıllardan beri dilden dile anlatılan veyselkarani Hazretleri Divan edebiyatında da önemli bir yer tutmuştur. Birçok şair yazdıkları manzumeler de ona o fiyat telmihte bulunmuştur ya da hayatı hakkında çeşitli müstakil eserler kaleme almıştır. Bu eserlerin en meşhurlarından biri de bu Destanı Hazreti Veysel Karani’dir. Bin yedi yüz otuz dokuz senesinde Mustafa isimli bir kimse tarafından çoğaltılan bu eserin yazarı belli değildir. Milli kütüphane de koruma altına alınan bu eserde. Veysel Karani nin Hazreti Peygamberi görme arzusu ile annesinden izin alarak Yemen’den Medine’ye gelişinden. Hırkaişerif’in kendisine hediye edilmesine kadar birçok konu anlatılmıştır. Destan Hazreti Veysel Karani’ye adlı eser on sekizinci yüzyılın ilk yarısında önemli Kaynaklar arasına girmiştir. Mesnevi Nazım şekliyle yazılan ve yüz seksen beyitten oluşan eser. Aruz un failatün failatün failün Vestel yazılmıştır kullanalım. Ayrıca yazıldığı yüzyılın dil ve imla özelliklerini yansıtması bakımından da önemlidir. Bu eser dışında Edebiyat tarihimizde veyselkarani hakkında yazılan birçok eser bulunmaktadır. Yastığı taşıt döşek Post olur cennetlik eylemek ümmete kastı. Hakkın sevgilisi habibin dost olalım Yemen illerinde Veysel Karani. Yeni. Yunus Emre Hazretleri de Yemen illerinde veyselkarani’yi şiiri ile. Bu büyük Gönül sultanına hem sevgisini dile getirmiş hem de on bir kıtada hayatını anlatmıştır. Bu şehir yüzyıllarca hak aşıklarının Meclisi’nde gönülden dile ilahi olmuştur. Peygamber Efendimizin bilinen iki hırkası vardır. Bunlardan biri kasideyi Bürde’nin yazar büyük şairi kaab bin bir süre verilerek Topkapı Sarayı’nda koruma altındadır. Diğeri de kar rengi Veysel yani Veysel Karani hazretlerine gönderir. Bu iki Hırka da İstanbul’da kutsal emanet olarak koruma altına alınmış ve halk tarafından ilgiyle ziyaret edilmiştir. Veyselkarani Hazretleri hiç evlenmediği ve evladı da olmadığı için bu Hırka hakka yürümesinden sonra kardeşi şihabeddin güveyisi ile kalmıştır. Hırkaişerif’in İstanbul’a gelmesi ve burada ziyarete açılması aslında hırkaişerif Camii’nin hikayesini de yansıtır. Zira caminin yapımı nın sebebi de bu hırkayı Şerif’tir. Der mi. Kutsal emanete sahip olan bir Veysel ailesi ırak ve Güneydoğu Anadolu’da ikamet ettikten sonra. Burada sık sık meydana gelen çatışmalar sebebiyle zirve elli güveyisi zamanında kuş adasına göç ederek buraya yerleşiyor. Sahip oldukları emanet sebebiyle bu aileye saygı gösterir ve kendilerine hırkai Şerif şeyhleri adı verilir. Aile bin altı yüz’lü yılların başlarında Sultan birinci Ahmed’in isteği üzerine İstanbul gelir böylece hırkai Şerif ziyarete açılır. Fatih’te yaşayan ailenin evinin ziyaretlerde yetersiz kalması üzerine. Birinci Abdülhamit günümüzdeki hırkaişerif Camii avlusunda ki mekan bir oda inşa ettirir. Hırkaişerif söz konusu odada bin yedi yüz seksen’den itibaren sergilenmeye başlamış. Ziyaretlerin yoğunlaşması sebebiyle bu oda da yetersiz kalınca bin sekiz yüz on bir yılında zamanın padişahı Sultan Mahmut tarafından oda yeniden düzenlenir. Daha sonra bu oda da yetersiz kalınca Sultan Abdülmecit bin sekiz yüz kırk yedi yılında hırkaişerif Camii’ni yaptırmış. Böylece bu kutsal emanet adına yaptırılan cami’de sergilenmeye başlar. Bin beş yüz yıllık bu kutsal emanet günümüzde halen hırkaişerif Camii’nde sergilenmekte ve her sene Ramazan ayında ve Kadir gecesinde ziyarete açılmaktadır. Pekçok hak aşı yüzyıllardır dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından gelerek bu kutsal emaneti ziyaret etmektedir. Olur mu. On beş asırdır hakkın divanında. Aşıkların meclisin de halkın gönlünde sevgi ve muhabbetle yaşamış olan Veysel Karani Hazretlerinin Siirt’te bulunan Türbesi. Hala ziyaretçilerle dolup taşmaktadır. Selçuklu döneminde yapılmış olan türbe sonraki dönemlerde onarılmıştır Sultan Abdülaziz bu türbeyle yakından ilgilenmiştir. İlk yapılışında yöresel bir cas denilen bir harçla yapılan. Ve üzeri kubbeli olan türbe bin dokuz yüz altmış yedi yılında yıkılmış ve yerine yeni bir türbe yapılmıştır. Her yıl on altı on yedi Mayıs arasında türbenin bulunduğu yerde Veysel Karani yi anma günleri yapılmaktadır. Yunus pey gidiyor gelin bizde var adamım. Ayağın tozuna yüzler sürelim hak nasip eylesin komşu olalım Yemen illerinde veyselkarani’yi. Ok ana hakkı buhur’a rasulüne doğru yüzünü görememiş gözünde aşkın yaşı. Gönlünde Allah ve o sorunun aşkıyla olana Rıza göstermiş. İşte bu teslim oluşları da Allah ve Resulünün sevgisine erişmiş biri Gönül sultanıdır veyselkarani Hazretleri. Oğl

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

Yukarı Çık