Anasayfa / Yaşam / Trafikte Tartışmalarına Yol Açan Faktörler

Trafikte Tartışmalarına Yol Açan Faktörler

Her ne kadar tehlikeli araba kullanma, öfkeli araba kullanma ve yol öfkesi daha önce yapılan çalışmalarda incelenmiş ise de, trafikte yaşanan tartışmalar üzerinde yapılan çalışmalar azdır.

Bir sürücünün diğer bir sürücü ile trafikte iken zamana zaman anlamsız nedenlerden dolayı bile tartışma ihtimali oldukça yüksektir. Bugüne değin Türkiye’de trafikte yaşanan tartışmaların sıklığı ve bunları etkileyen faktörlerle ilgili hiçbir çalışma veya resmi rapor yayınlanmamıştır.

Trafikte Tartışmalarına Yol Açan Faktörler

Ancak, trafikte yaşanan tartışmaların ciddi bir yaralanmaya veya ölüme yol açtığı durumlarda, medyanın oldukça yoğun bir şekilde trafikte yaşanan tartışmalara ilgi gösterdiği görülmektedir. Türkiye’de yapılan çalışmalar tehlikeli araba kullanma davranışları ve öfkeli araba kullanma üzerine yoğunlaşmıştır.

Bu çalışmalar trafikte yaşanan tartışmaların anlaşılması ile ilgili ipucu sağlamaktadır. Bu alanda yapılan çalışmaların sonuçlarına göre sürücülerin kızgınlıklarını daha çok sözlü olarak ifade etmekte, daha sonra ise arabaları ile kendilerini ifade etmekte ve son olarak fiziki saldırganlık yoluna başvurmaktadırlar. Ancak bu çalışmalarda katılımcıların sergilemiş oldukları saldırgan tavırlara karşın diğer sürücülerin veya kişilerin tepkilerinin ne olduğu ve sonuç olarak herhangi bir tartışmaya yol açıp açmadığı ile ilgili bilgi verilmemiştir.

Bu nedenle bu çalışmanın amacı sürücüleri trafikte tartışmaya iten nedenleri incelemektir. Değişik kamu kurumlarında çalışan üç yüz kırk dokuz sürücü bu çalışmaya katılmıştır. Katılımcılardan yüzde on dördü 2016 yılı içerisinde trafikte tartışma yaşadıklarını beyan etmişlerdir. Çalışmada kullanılan bağımlı değişken sadece iki kategoriden oluştuğu için, çalışmanın varsayımları test etmek amacıyla logistic regresyon analizi kullanılmıştır. Tehlikeli araba kullanma davranışının, zaman baskısı algısının, öfkeli araba kullanmanın, heyecan arayışının ve trafikteki risk algısının katılımcıların trafikte yaşadıkları tartışmaya neden olduğu varsayılmıştır. Sonuçlar çalışmanın varsayımları kısmen doğrulamış.

Sonuçlara göre tehlikeli araba kullanmanın ve heyecan arayışının katılımcıların trafikte yaşamış oldukları tartışmayla ilgili olduğu görülmüştür. Bununla birlikte sürücülerin yaşları ilerledikçe daha az trafikte tartışma yaşadıkları görülmüştür. Ancak yine çalışmanın sonuçlarına göre sürücülerin günlük yapmış mesafe, öfkeli araba kullanımı, zaman baskısı ve trafikteki risk algılarının katılımcıların trafikte tartışmaya katılmaları ile ilgili olmadığı görülmüştür.

Kaynak:dergisosyalbil.selcuk.edu.tr

Hakkında Alpaslan Günaydın

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir