Mersin Bitkisinin Faydaları

0
51

Mersin Bitkisinin Faydaları

Mersin bitkisi (Myrtus communis L.) Myrtaceae familyasına bağlı, çok yıllık, yaz kış yeşil, çalı formunda olup, genellikle kısa boylu, ancak bazen 1-3 m kadar boylanabilen bir bitkidir. Dünyada Akdeniz bölgesi, Orta Doğu ve Kuzey Amerika’nın ılıman iklim bölgeleri ile Avustralya’da doğal olarak yayılış göstermektedir .

Tunus’un kıyı bölgeleri, Fas, Türkiye ve Fransa’da yabani olarak yetişmekte olan M. communis bitkisinin İran, İspanya, İtalya, Eski Yugoslavya ve Korsika’da kültürü yapılmaktadır . Türkiye’de Karadeniz, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen mersin bitkisi, özellikle Akdeniz bölgesindeki makilikler içerisinde doğal olarak yoğun bir şekilde yetişebilmektedir .

Mersin bitkisi

Mayıs-haziran ayları arasında beyaz renkli çiçeklere sahip olan mersin bitkileri, kışın yapraklarını dökmeyen, güzel kokulu ağaççıklardır. Yaprakları kısa saplı ve karşılıklı, yeşil renkli, derimsi, oval şekilli ve üzerinde salgı bezleri bulunmaktadır. Çiçekler uzun saplı olup, tek olarak her bir yaprağın koltuğunda bulunmaktadır. Meyveleri morumsu siyah renkte ve çok tohumludur.

Ülkemizde, Myrtus communis L. genellikle ‘mersin’ olarak bilindiği halde özellikle ülkemizin güneyinde “murt”, “hambeles” ve “adi mersin” adlarıyla da bilinmektedir . Mersin bitkisi; hoş kokulu, parlak güzel yaprakları, güzel çiçekleri, ilginç meyveleri ve susuz yazlara dayanıklılığı nedeni ile özellikle peyzajda da kullanılmaktadır. Günümüzde kültür çeşitleri de elde edilmiştir . Bu bitki ile yapılan çalışmalar daha çok meyvelerin biyokimyasal içeriklerine yöneliktir. Mersin bitkisinin yaprakları; tanen (%14-19), uçucu yağ (%0.3-0.5) ve acı maddeler; meyveleri ise yine tanen, uçucu yağ ve şekerler ile

organik asitler (malik ve sitrik asit) içermektedir. Mersin bitkisinin yaprak ve meyveleri; dahilen kabızlık, idrar yolları hastalıkları ve göğüs hastalıklarında antiseptik olarak, haricen ise; yara tedavi edici olarak kullanılmaktadır. Yüksek miktarlarda tüketilmesi durumunda solunum sistemini tahriş ettiği belirtilmektedir . Özcan ve Akbulut , Mersin’den (Büyükeceli-Gülnar) toplanan farklı iki renk ve büyüklükteki mersin bitkisi meyvelerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirlemişlerdir.

Araştırıcılar mor renkli meyvelerde antosiyanin tespit ederlerken, beyaz renkli meyvelerde antosiyanin bulunmadığını, mor meyvelerde tanen miktarının beyazlara göre oldukça yüksek olduğunu tespit etmişlerdir. Mulas ve Fadda , mersin bitkisinin 10 genotipinde çiçek organları morfolojisini incelemişler ve sürgünde çiçek sayısı, korolla çapı, petal sayısı, uzunluğu, genişliği ve rengi ile çiçek sapı uzunluğu, pistil uzunluğu, stamen uzunluğu, çiçekteki stamen sayısı gibi özellikleri belirlemişlerdir. Hacıseferoğulları ve ark., Mersin’de, siyah ve beyaz meyveli mersin bitkilerinin potansiyel kullanımlarını belirlemek için bu bitkinin biyokimyasal ve teknolojik özelliklerini incelemişlerdir.

Araştırıcılar, meyvelerin sitrik, malik, tartarik asit ile protein ve yağ içerdiklerini; ayrıca Ca, K, Mg, Na gibi minerallerce de zengin kaynak olduklarını belirlemişlerdir. Son yıllarda bitki uçucu yağlarının öneminin anlaşılmasıyla birçok bitkide olduğu gibi mersin bitkisinde de araştırmalar bitkilerin uçucu yağ kompozisyonlarının araştırılması yönüne kaymış ve bu konuda birçok çalışma yapılmıştır.

Bu çalışmanın amacı, Adana ve Mersin ekolojik koşullarında doğal olarak yetişen mersin bitkilerinin seleksiyonu ve söz konusu illerde yetişen mersin bitkilerinin morfolojik ve pomolojik özelliklerini belirlemektir. Çalışma, hem yeni mersin bitkilerinin selekte edilmesi ve hem de az sayıda çalışılan bu bitkilerin morfolojik ve pomolojik özelliklerini ortaya koyması bakımından orijinaldir.

Yorum Yap

Please enter your comment!
Please enter your name here